200511 White Oak (Quercus alba) - USDA Photo
200511 White Oak (Quercus alba) - USDA Photo.jpg
J.S. Peterson @ USDA-NRCS PLANTS Database

USDA, NRCS. 2024. The PLANTS Database (http://plants.usda.gov). National Plant Data Team, Greensboro, NC 27401-4901 USA.

click here for Per's Wild Flower home Page